Thursday, July 23, 2009

Solusi Jitu Permasalahan Halaqah

Bismillahirrahmanirrahim..
Assalamualaikum w.b.t

Permasalahan yang seterusnya ialah SIKAP TERHADAP PELBAGAI HARAKAH

Seperti yang kita maklum, di Malaysia khasnya terdapat pelbagai harakah yang membawa 'inti' dan 'isi' atas dasar perjuangan mennyebar dan menegakkan Islam. Namun persoalannya di sini bagaimanakah sikap kita terhadap pertumbuhan pelbagai harakah (jama'ah) yang banyak ini?

Soalan : Bagaimanakah sikap kita terhadap pelbagai jama'ah (harakah) yang ada?

Jawapan :

Pelbagai jama'ah (harakah) yang ada saat ini muncul kerana rasa peduli mereka untuk mengembalikan manusia kepada ajaran Islam dan kembali kepada proses untuk memanusiakan manusia. Keragaman jama'ah yang ada saat ini tidak boleh dielakkan kerana mereka berdiri atas dasar ijtihad ( hasil pemikiran) sekelompok muslim setelah tiadanya jama'ah muslimin (jama'ah yang melingkupi umat Islam sedunia) sejak runtuhnya Khilafah Turki Utsmani. Kerana berdiri atas ijtihad masing-masing, maka menjadi wajar jika uslub (tata cara) pelbagai jama'ah itu dalam memperjuangkan Islam menjadi berbeza-beza. Ada yang mengambil 'garis keras', 'lunak' dan moderat.

Sikap kita sebagai muslim terhadap pelbagai jama'ah (harakah) yang ada adalah menganggapnya sebagai aset umat. Ertinya, kewujudan mereka merupakan sarana (jalan) untuk bekerjasama dalam memperjuangkan Islam. Bahkan lebih cantik sekiranya jama'ah ini dapat bersatu mewujudkan kembali jama'ah muslim yang telah hilang. Kerana itu, untuk memastikan agar cita-cita itu menjadi kenyataan seharusnya sikap kita terhadap pelbagai jama'ah yang ada adalah dengan :

1) Tidak boleh menganggap suatu jama'ah sebagai yang paling benar, sedang yang lainnya adalah salah. Selama jama'ah yang lain tetap berjuang dengan aqidah ahli sunnah wal jama'ah.

2) Dalam mengajak oran mengikuti jama'ahnya, tidak boleh memburukkan jama'ah lain selama jama'ah tersebut tetap konsisten dengan aqidah ahli sunnah wal jama'ah.

3) Tidak boleh menafikan kewujudan jama'ah yang pelbagai tersebut dengan tidak mahu berinteraksi atau bergabung dengan salah satu di antara jama'ah yang ada.

4) Sentiasa membuka pintu dialog dengan jama'ah lain agar tidak wujud salah faham sebagai sarana peluang bekerjasama.

5) Berusaha untuk tetap menjalin kerjasama dengan jama'ah lain, terutama dalam masalah-masalah yang disepakati.

Selagi mana sikap kita terhadap pelbagai jama'ah yang ada masih seperti yang dikemukan di atas insyaallah keragaman jama'ah tidak akan membawa mudarat (kerugian) bagi perjuangan umat. Keragaman jama'ah akan menjadi mudarat jika pihak masing-masing menutup pintu dialog dan kerjasama, serta telah memburukkan jama'ah lain dalam usaha merekrut anggota untuk jama'ahnya. Wallahu'alam.

p/s: Pengalaman banyak mengajar penulis untuk lebih memahami perjalanan harakah, halaqah dan tarbiyah. Oleh kerana itu ajarkan diri anda supaya sentiasa bersangka baik dengan jama'ah yang pelbagai walaupun ada dua atau tiga perkara yang kita kurang setuju salurkan dengan bijak dan betul serta berhikmah agar ukhuwah Islamiah tidak terputus. Jama'ah yang baik adalah jama'ah yang serius memperjuangkan Islam dan bersedia bekerjasama dengan sesiapa sahaja yang juga serius memperjuangkan Islam.

No comments: