Wednesday, July 22, 2009

Solusi Jitu Permasalahan Halaqah

Bismillahirrahmanirrahim..
Assalamualaikum w.b.t...

PENGERTIAN HALAQAH DAN TARBIYAH

Soalan: Apakah sama pengertian halaqah dengan tarbiyah?

Jawapan : Tidak, pengertian kedua-dua di atas adalah berbeza.

Soalan: Jika berbeza, apa perbezaan di antara istilah halaqah dan tarbiyah?

Jawapan:

Kedua-dua istilah ini adalah berbeza. Tarbiyah secara harfiyah bererti pendidikan. Secara definisi tarbiyah boleh juga disebut sebagai proses belajar untuk merubah perilaku seseorang ke arah yang lebih Islami. Setiap bentuk pendidikan (keislaman) boleh juga disebut sebagai tarbiyah.

Tarbiyah boleh dilakukan melalui pelbagai cara, seperti membaca buku Islam, mendengarkan ceramah agama di radio, menonton ceramah Islam di TV/VCD, menghadiri seminar, ceramah atau bedah buku Islam dan lain-lain.Boleh disimpulkan bahawa tarbiyah memiliki sarana belajar yang banyak dan beragam.

Halaqah berbeza pengertiannya dengan tarbiyah. Halaqah secara harfiah bererti lingkaran. Halaqah ialah sekelompok orang yang mempelajari Islam secara berterusan dan dibimbing oleh seorang murobbi (pembimbing/pembina) . Halaqah diyakini sebagai sarana utama tarbiyah. Sebab tanpa halaqah, tarbiyah tidak akan efektif untuk merubah seseorang menjadi berkeperibadian Islam. Sejarah perjalanan tarbiyah yang panjang di pelbagai belahan dunia membuktikan bahawa halaqah adalah satu-satunya cara tarbiyah yang efektif untuk membentuk peribadi muslim yang baik.

Jadi kesimpulannya di sini, dapat dikatakan bahawa tarbiyah bersifat umum yang mencakupi segala aktiviti pembelajaran (Islam). Manakala halaqah pula merupakan cara atau sarana yang terpenting dan utama dari tarbiyah Islamiyah. Halaqah lebih bersifat khusus. Wallahu'alam.

p/s: tanpa halaqah, tarbiyah tidak akan efektif

No comments: