Tuesday, July 21, 2009

Solusi Jitu Permasalahan Halaqah

Bismillahirrahmanirrahim..

Insyaallah bicara kali ini penulis lebih fokuskan kepada permasalah halaqah serta jalan penyelesaian yang boleh di ambil.

DAKWAH DENGAN 'COVER' TERTENTU

Soalan: Pada waktu bilakah dakwah perlu memakai 'cover' tertentu? Sebaliknya, pada saat bila pula dakwah tidak perlu memakai 'cover' tertentu?

Jawapan:

Yang dimaksudkan 'cover' di sini adalah jama'ah memakai nama organisasi yang berbeza dengan nama sebenarnya. Pemakaian 'cover' juga termasuk masalah ijtihadi yang diatur secara qoth'i dalam syar'i. Hal ini terpulang kepada kebijakan jama'ah itu sendiri. Jika jama'ah merasa perlu memakai 'cover' untuk berdakwah kepada masyarakat, hal ini disebabkan beberapa alasan:\

1) Masyarakat lebih mengenali nama organisasi 'cover' daripada nama rasmi jama'ah.

2) Nama rasmi jama'ah di lihat kurang diterima kerana stigma negatif di kalangan masyarakat tertentu terhadap nama tersebut.

3) Melindungi nama jama'ah dari buruk sangka dan fitnah kerana bergerak pada level yang masih kontroversi dalam masyarakat.

4) Adanya kekuatiran jika memakai nama jama'ah akan menyulitkan perjalanan dakwah.

5) Nama rasmi jama'ah kurang popular dan familiar di mata sebahagian masyarakat.

6) Adanya hambatan (larangan) dari pihak tertentu yang tidak sengan dengan jama'ah (yang kekuatannya lebih besar dari kekuatan jama'ah , sehingga jama'ah perlu memakai nama lain yang lebih sah atau halal penubuhannya di sisi undang-undang.

Dengan pelbagai alasan tersebut, jama'ah dapat mengambil kebijakan untuk menggunakan nama atau 'cover' tertentu baik untuk skala jama'ah secara menyeluruh atau peribadi-peribadi anggotanya.

Jadi boleh sahaja jama'ah secara menyeluruh atau peribadi anggota jama'ah menggunakan berbagai 'cover' untuk mempermudahkan dakwahnya. Yang penting dalam dakwah bukanlah dengan nama apa kita bergerak, tapi dengan apa kita bergerak. Sebab pada dasarnya para aktivis dakwah hanya menyeru kepada Islam, bukan mengajak orang menyeru kepada nama tertentu selain Islam.

Nama jama'ah atau nama 'cover' hanyalah sarana untuk menyeru orang kepada Islam. Apa pun nama yang kita gunakan, kita harus konsisten menyeru manusia kepada Islam.

Jangan sampai para aktivis 'terperangkap' dengan nama tertentu yang di pakai jama'ah. Alih-alih apakah nama itu disukai atau tidak disukai olehnya. sebab sebetulnya hanya ada satu nama bagi kita dan kelompok kita, iaitu muslim dan umat (jama'ah) Islam. "....saksikanlah bahawa kami adalah orang-orang muslim ( yang berserah diri kepada Allah)" (QS:3:64)

Nama rasmi jama'ah atau nama 'cover' hanya sarana untuk memudahkan kerja-kerja untuk mengenal pasti individu-individu yang mampu memberi komitmen dengan nilai-nilai Islam dan mahu beramal jama'i (bekerja sama) dalam memperjuangkan Islam.

Semoga dengan sedikit penerangan dapat memberikan kita sedikit kefahaman yang jelas mengenai permasalahan ini terutama di Malaysia. Penulis selalu berharap agar badan-badan yang memperjuangkan Islam ini bersatu padu dalam mengatasi pelbagai masalah seperti masalah belia Islam kini yang cara hidupnya sudah lari daripada ajaran Islam sebenar. Bersatu padu dalam erti kata yang sebenar dari segi roh dah jasad bukannya hanya bersatu padu di atas kertas atau di konvensyen-konvensyen tertentu sahaja. Wallahu'alam.

P\S: Sesungguhnya hanya ada satu nama bagi kita :muslim yang mukmin. Nama lainnya hanyalah sarana untuk menuju muslim yang mukmin.

No comments: